skip to Main Content
Mark-och anläggning i Stockholm

Bergfast anlägger utemiljöer och infrastrukturer till privata och offentliga aktörer i Stockholmsområdet. Vår projektstyrning gör att du som beställare kan känna dig säker i att alla moment uppfylls och att arbetet blir utfört av professionell och kompetent personal. För oss är det viktigt att skapa utomhusmiljöer som är säkra, trygga och som bidrar till bättre kvalitet.

Med Bergfast som totalentreprenör behöver du som beställare inte ha några kontakter med underentreprenörer. Bergfast lämnar garanti på utförda arbeten och alla projekt är försäkrade under entreprenadtiden.

Kontakta oss för offert och rådgivning inför ditt nästa projekt inom schaktarbeten, grundläggning, VA, utegym och lekutrustning eller kantsten.

20200527_080709
IMG_6415
Finplanering i Stockholm

Bergfast skapar grönytor och parker man vill vistas på.
Finplaneringen är iordningställande av utemiljön som exempelvis plattsättning, plantering, trädgård, anläggning av gräsmattor och utsmyckning.

Utifrån våra kunders önskemål finplanerar vi utemiljön även vid byggnation av både enskilda fastigheter och större bostadsområden. Vi erbjuder även underhåll och besiktningar av utemiljöer.

Trädgårdsskötsel i Stockholm

Goda kunskaper om olika växters behov och krav är nyckeln till att skapa en hållbar trädgårdsmiljö. På Bergfast har vi bred och specialiserad kunskap och vår ambition är att förstärka den estetiska upplevelse, trivsel och praktiska användningen.

Inom trädgårdsskötsel tillhandahåller Bergfast tjänster som gräsklippning, ogräsbekämpning, häckklippning och beskärning, trädfällning, trädvård och säsongsblommor. Vi har även behörighet för att utföra skötsel på gröna tak.

IMG_4963 (kopia) (1)
Snöröjning i Stockholm

Enligt lagkrav är det fastighetsägaren ansvarar för att marken som tillhör din fastighet är säker att vistas på. Exempelvis genom att att marken är plogad och halkbekämpad för att undvika att någon skadar sig.

Därför är det viktigt att ha en beredskap avseende vinterunderhållet för att undvika olyckor men också för att skapa framkomlighet.

Bergfast har avtal för olika behov och erbjuder vintersäsongstjänster med maskinell och manuell snöröjning och halkbekämpning.

IMG_9819 (kopia)

Hur kan vi hjälpa dig?

Bergfast erbjuder tjänster inom projektering, anläggning och skötsel av utemiljöer. Bergfast har sin huvudsakliga verksamhet inom yttre fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten samt mark- och anläggningsarbeten. Företaget grundades 2001 och har 30 anställda.

info@bergfastab.se