skip to Main Content
Miljöpolicy Bergfast AB

Ett aktivt miljöarbete och ständiga förbättringar för att kunna utvecklas och möta morgondagens miljökrav är viktigt för Bergfast. I vår verksamhet arbetar vi hela tiden för att att minimera vår egen miljöpåverkan. Detta gör vi genom ny teknik och medvetenhet samt en rad andra åtgärder som exempelvis källsortering av avfall, energisparåtgärder, miljöanpassade inköp, användning av bästa möjliga bränsle och minskad bränsleförbrukning och miljöfordon samt miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer.

Bergfast AB arbetar efter kvalitetsledningssystemet SS-EN ISO 1400:2004 där vår verksamhet uppfyller kraven enligt denna ISO-standard.

Hur kan vi hjälpa dig?

Bergfast erbjuder tjänster inom projektering, anläggning och skötsel av utemiljöer. Bergfast har sin huvudsakliga verksamhet inom yttre fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten samt mark- och anläggningsarbeten. Företaget grundades 2001 och har 30 anställda.

info@bergfastab.se