skip to Main Content
Inköpspolicy

Syftet med Bergfast AB:s inköpspolicy är att klargöra de förväntningar och krav som finns för både den egna verksamheten och på leverantörer. I vårt samarbete med leverantörer värdesätter vi ärlighet, pris, kvalitet, miljö̈, tillgänglighet och service.

För att främja ett långvarigt samarbete med våra leverantörer utföra kontroller utför vi kontroller och följer upp på levererade varor och tjänster för att i möjligaste mån undvika brister i framtida leveranser och utföranden. För att följa vår policy har vi utifrån dessa riktlinjer satt upp nedanstående regler och krav för leverantörer.

All presentation av varor eller tjänster ska ske via e-post eller postförsändelse. Telefonförsäljare hänvisas till denna policy. Om intresse för att visa en produkt eller tjänst genom personligt möte finns, behandlas det som ovanstående.

I all korrespondens från leverantörer ska en kontaktperson anges som vi kan kontakta om intresse för produkt eller tjänst finns.

Produkten skall beskrivas tydligt med specificerade priser, där alla kostnader framgår, såsom eventuella fraktkostnader, bindningstider och dylikt.

I utskickad reklam och försäljningspropå skall följande uppgifter från det säljande bolaget tydligt framgå:

  • Korrekt juridiskt namn
  • Organisationsnummer
  • Adress
  • Kontaktperson, med kontaktuppgifter
  • Försäljningsvillkor
  • Specificerad prislista för aktuell produkt eller tjänst

Bergfast tillämpar ej förskottsbetalning.

Joakim Tübinger, VD

Hur kan vi hjälpa dig?

Bergfast erbjuder tjänster inom projektering, anläggning och skötsel av utemiljöer. Bergfast har sin huvudsakliga verksamhet inom yttre fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten samt mark- och anläggningsarbeten. Företaget grundades 2001 och har 30 anställda.

info@bergfastab.se