skip to Main Content

Välkommen till Bergfast AB

Vi är ett kvalitetsinriktat företag inom mark- och trädgårdsarbeten i Stockholm

Helhetsleverantör som tar ansvar och är resultatorienterad

Vi är en helhetsleverantör som arbetar såväl med stora som små projekt där ni anser att vi behövs. Vi arbetar resultatorienterat och effektivt för att våra kunder ska få önskat resultat till marknadsmässiga priser. Vi månar om transparens genom att hålla våra kunder informerade om tidplan och hur arbetsprocessen utvecklas. När du anlitar Bergfast kan du vara säker på att vi tar ansvar, lämnar säkerhet och innehar relevanta behörigheter, licenser och försäkringar.

Bostadsrättsföreningar, företag och fastighetsägare är trygga med vår expertis och kompetens som täcker alla uppdrag

Bergfast är ett av de ledande företagen med expertis inom markarbeten, anläggning, yttre fastighetsskötsel och trädgårdsskötsel i Stockholmsområdet. Våra kunder är bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, privata företag och offentliga organisationer. När du anlitar Bergfast kan du vara säker på att du får hjälp av sakkunniga experter med lång och bred kompetens.

Affärsområden

MARK- OCH ANLÄGGNING

MARK- OCH ANLÄGGNING

Med Bergfast som totalentreprenör behöver du som beställare inte ha några kontakter med underentreprenörer.

Läs mer

FINPLANERING

FINPLANERING

Bergfast skapar grönytor och parker man vill vistas på.

Läs mer

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

På Bergfast har vi bred och specialiserad kunskap om olika växters utveckling och
vi planerar arbetet långsiktigt.

Läs mer

SNÖRÖJNING

SNÖRÖJNING

Bergfast utför både maskinell och manuell snöröjning och halkbekämpning.

Läs mer

Följ oss på sociala medier

Följ oss på Instagram

Hur kan vi hjälpa dig?

Bergfast erbjuder tjänster inom projektering, anläggning och skötsel av utemiljöer. Bergfast har sin huvudsakliga verksamhet inom yttre fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten samt mark- och anläggningsarbeten i Stockholm. Företaget grundades 2001 och har 30 anställda.

info@bergfastab.se